Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

On line Dictionaries

1. Cambridge Advanced Learner's Dictionary

2. Oxford University Press
    http://www.oup.com/us/?view=usa

3. Longman dictionaries  
    http://www.longman.com/dictionaries/

4. MacMillan English Dictionaries
    http://www.macmillandictionary.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου